پرنده طلایی بورس

اینجا جایی ست که قراره تو رو به سودهای تُپُل مُپُل برسونه 🙂

این جمله مهم از وارن بافت رو بازم تکرار میکنم تا خوب حواست رو جمع کنی و عجله نکنی

بازار بورس محل انتقال پول از
افراد عجول به افراد صبور است

فراسهام همیشه با تو خواهد بود

درصد پیشرفت دوره

دوره جامع پرنده طلایی بورس شامل پنج دوره اصلی است که به ترتیب و بر اساس نیاز سهامداران تهیه و تنظیم می شود.

در این قسمت می توانید درصد پیشرفت دوره را مشاهده فرمایید.

فقط دوره جامع پرنده طلایی بورس پشتیبانی اختصاصی و حرفه ای دارد.

یعنی اگر هر کدام از دوره های شکارچی را جداگانه سفارش داده باشی، نمی توانی از پشتیبانی تیم فراسهام بهره ببری.

شکارچی بورس
۱۰۰%
شکارچی تابلو
۶۰%
شکارچی کدال
۲۰%
شکارچی چارت
۱۵%
شکارچی ذهن
۱۰%

قدم اول

شکارچی بورس

قدم اول یعنی دوره شکارچی بورس، چهارده جلسه است.

در شکارچی بورس مقدمات شکار کردن را یاد می گیریم.

اگر قرار باشد ماهی بگیری اما با خودت وسایل ماهیگیری خوب نبری، نمی توانی ماهی های خوب را شکار کنی در نتیجه سود خوبی هم نصیبت نخواهد شد.

قدم دوم

شکارچی تابلو

قدم دوم یعنی دوره شکارچی تابلو، ده جلسه است.

در شکارچی تابلو با هم قدم در دریای بورس می گذاریم!

قرار است مکان هایی از این دریا را انتخاب کنیم که ماهی های خیلی خوبی دارد.

البته قرار نیست تا آخر از یک جای دریا صید کنیم، بلکه مُدام این مکان ها را شناسایی و فیلتر می کنیم.

قدم سوم

شکارچی کُدال

قدم سوم یعنی دوره شکارچی کدال ، ده جلسه است.

در شکارچی کدال با هم وضعیت جوی دریای بورس را چک می کنیم!

اگر در زمان های طوفانی وارد دریای بورس شویم، بی شک هم پول مان هم خودمان غرق خواهیم شد. حتی اگر ماهی های گُنده وجود داشته باشد.

پس هم اخبار و شایعات را بررسی می کنیم هم وضعیت شرکت ها را از روی شبکه کُدال می خوانیم.

قدم چهارم

شکارچی چارت

قدم چهارم یعنی دوره شکارچی چارت، ده جلسه است.

در شکارچی چارت با هم وضعیت فنی سهام ها را بررسی می کنیم.

قرار نیست پول ما بخوابد! قرار است بیدار باشیم و به موقع وارد سهم شویم و به موقع از آن خارج شویم.

چارت یا نمودار سهم با تو حرف می زند، فقط کافیست بلد باشی با آن حرف بزنی!

قدم پنجم

شکارچی ذهن

قدم پنجم یعنی دوره شکارچی ذهن، ده جلسه است.

در شکارچی ذهن جلوی ذهن مان را می گیریم که با شیطنت هایش کار دست مان ندهد!

نباید با هیجان در صف ها بنشینیم بلکه باید پول مان را مدیریت کنیم و برایش ارزش قائل باشیم.

ذهن چَموش مان را باید با ذهن چَموش بازار همسو کنیم! تا سودهای بزرگ و شیرین نصیب مان شود.

آماده ای تا با قدرت زیاد
قدم اول را برداری؟

قدم به قدم پیش می رویم پس لطفا شش ماهه نباش! 🙂

question