شکارچی امواج

No Votes 0 Votes
۴۹۹۰۰۰ تومان
78
۴۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی اندیکاتورها

5.00 1 Votes
۱۹۷۰۰۰ تومان

دوره شکارچی اندیکاتورها | به ارزش ۱۹۵.۰۰۰ تومان آموزش اندیکاتورهای کاربردی | ۱۳ درس | تاکنون حدود ۹ ساعت بخش…

85
۱۹۷۰۰۰ تومان

شکارچی ایچیموکو

No Votes 0 Votes
۹۹۰۰۰ تومان
29
۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی چنگال

No Votes 0 Votes
۷۵۰۰۰ تومان
30
۷۵۰۰۰ تومان

شکارچی رفتار قیمت

No Votes 0 Votes
۲۹۹۰۰۰ تومان
49
۲۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی روند

No Votes 0 Votes
۴۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی روند | به ارزش ۳۹.۰۰۰ تومان آموزش روندها و حمایت ها و مقاومت های بازار | ۲ درس…

38
۴۹۰۰۰ تومان

شکارچی فیبوناچی

No Votes 0 Votes
۱۲۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی فیبوناچی | به ارزش ۴۹.۰۰۰ تومان آموزش فیبوناچی ها | ۲ درس | تاکنون حدود ۲ ساعت و…

40
۱۲۹۰۰۰ تومان

شکارچی کلاسیک

No Votes 0 Votes
۸۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی کلاسیک | به ارزش ۶۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای کلاسیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۴ ساعت جلسه…

52
۸۹۰۰۰ تومان

شکارچی کندل ها

No Votes 0 Votes
۹۹۰۰۰ تومان
118
۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی هارمونیک

No Votes 0 Votes
۳۵۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی هارمونیک | به ارزش ۱۴۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای هارمونیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۱ ساعت و…

34
۳۵۹۰۰۰ تومان

شکارچی واگرایی

No Votes 0 Votes
۹۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی واگرایی | به ارزش ۲۹.۰۰۰ تومان آموزش واگرایی های طلایی | ۲ درس | تاکنون حدود ۱ ساعت…

35
۹۹۰۰۰ تومان