شکارچی امواج

بدون امتیاز 0 رای
299000 تومان
78
299000 تومان

شکارچی اندیکاتورها

5.00 1 رای
97000 تومان

دوره شکارچی اندیکاتورها | به ارزش ۱۹۵.۰۰۰ تومان آموزش اندیکاتورهای کاربردی | ۱۳ درس | تاکنون حدود ۹ ساعت بخش…

85
97000 تومان

شکارچی ایچیموکو

بدون امتیاز 0 رای
99000 تومان
29
99000 تومان

شکارچی چنگال

بدون امتیاز 0 رای
55000 تومان
30
55000 تومان

شکارچی رفتار قیمت

بدون امتیاز 0 رای
247000 تومان
49
247000 تومان

شکارچی روند

بدون امتیاز 0 رای
9000 تومان

دوره شکارچی روند | به ارزش ۳۹.۰۰۰ تومان آموزش روندها و حمایت ها و مقاومت های بازار | ۲ درس…

37
9000 تومان

شکارچی فیبوناچی

بدون امتیاز 0 رای
19000 تومان

دوره شکارچی فیبوناچی | به ارزش ۴۹.۰۰۰ تومان آموزش فیبوناچی ها | ۲ درس | تاکنون حدود ۲ ساعت و…

39
19000 تومان

شکارچی کلاسیک

بدون امتیاز 0 رای
69000 تومان

دوره شکارچی کلاسیک | به ارزش ۶۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای کلاسیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۴ ساعت جلسه…

52
69000 تومان

شکارچی کندل ها

بدون امتیاز 0 رای
99000 تومان
118
99000 تومان

شکارچی هارمونیک

بدون امتیاز 0 رای
149000 تومان

دوره شکارچی هارمونیک | به ارزش ۱۴۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای هارمونیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۱ ساعت و…

34
149000 تومان

شکارچی واگرایی

بدون امتیاز 0 رای
11000 تومان

دوره شکارچی واگرایی | به ارزش ۲۹.۰۰۰ تومان آموزش واگرایی های طلایی | ۲ درس | تاکنون حدود ۱ ساعت…

34
11000 تومان