پرنده طلایی بورس

5.00 3 رای
۵۹۰۰۰۰۰ تومان

فصل اول | به ارزش ۱۹۹.۰۰۰ تومان دوره شکارچی بورس | آموزش جامع مقدمات بورس | ۱۴ درس | حدود…

144
۵۹۰۰۰۰۰ تومان

شکارچی امواج

بدون امتیاز 0 رای
۴۹۹۰۰۰ تومان
78
۴۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی اندیکاتورها

5.00 1 رای
۱۹۷۰۰۰ تومان

دوره شکارچی اندیکاتورها | به ارزش ۱۹۵.۰۰۰ تومان آموزش اندیکاتورهای کاربردی | ۱۳ درس | تاکنون حدود ۹ ساعت بخش…

85
۱۹۷۰۰۰ تومان

شکارچی ایچیموکو

بدون امتیاز 0 رای
۹۹۰۰۰ تومان
29
۹۹۰۰۰ تومان
شکارچی بورس
75%
تخفیف

شکارچی بورس

5.00 1 رای
۴۹۰۰۰ تومان

فصل اول | به ارزش ۱۹۹.۰۰۰ تومان دوره شکارچی بورس | آموزش جامع مقدمات بورس | ۱۴ درس | حدود…

195
۴۹۰۰۰ تومان

شکارچی تابلو

بدون امتیاز 0 رای
۹۹۰۰۰۰ تومان

فصل دوم | به ارزش ۹۹۰.۰۰۰ تومان دوره شکارچی تابلو | آموزش جامع تحلیل تابلوخوانی | ۱۰ درس | حدود…

52
۹۹۰۰۰۰ تومان

شکارچی چارت

بدون امتیاز 0 رای
۱۴۹۹۰۰۰ تومان

فصل سوم | به ارزش ۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان دوره شکارچی چارت | آموزش جامع تحلیل تکنیکال | ۱۲ درس | تاکنون…

82
۱۴۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی چنگال

بدون امتیاز 0 رای
۷۵۰۰۰ تومان
30
۷۵۰۰۰ تومان

شکارچی ذهن

بدون امتیاز 0 رای
۵۹۹۰۰۰ تومان

فصل پنجم | به ارزش ۳۹۰.۰۰۰ تومان دوره شکارچی ذهن | آموزش جامع روانشناسی سرمایه گذاری | ۱۰ درس |…

1
۵۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی رفتار قیمت

بدون امتیاز 0 رای
۲۹۹۰۰۰ تومان
49
۲۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی روند

بدون امتیاز 0 رای
۴۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی روند | به ارزش ۳۹.۰۰۰ تومان آموزش روندها و حمایت ها و مقاومت های بازار | ۲ درس…

38
۴۹۰۰۰ تومان

شکارچی فیبوناچی

بدون امتیاز 0 رای
۱۲۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی فیبوناچی | به ارزش ۴۹.۰۰۰ تومان آموزش فیبوناچی ها | ۲ درس | تاکنون حدود ۲ ساعت و…

40
۱۲۹۰۰۰ تومان

شکارچی کدال

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۹۹۰۰۰ تومان

فصل چهارم | به ارزش ۹۹۰.۰۰۰ تومان دوره شکارچی کدال | آموزش جامع تحلیل بنیادی | ۱۴ درس | در…

1
۱۹۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی کلاسیک

بدون امتیاز 0 رای
۸۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی کلاسیک | به ارزش ۶۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای کلاسیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۴ ساعت جلسه…

52
۸۹۰۰۰ تومان

شکارچی کندل ها

بدون امتیاز 0 رای
۹۹۰۰۰ تومان
118
۹۹۰۰۰ تومان

شکارچی هارمونیک

بدون امتیاز 0 رای
۳۵۹۰۰۰ تومان

دوره شکارچی هارمونیک | به ارزش ۱۴۹.۰۰۰ تومان آموزش الگوهای هارمونیک | ۶ درس | تاکنون حدود ۱ ساعت و…

34
۳۵۹۰۰۰ تومان