واجب تر از نان شب!

تمرینات پرنده طلایی بورس

تو باید موفق بشی

باور کن میتونی

فقط لازمه که روی پای خودت واستی

همین که داری تمرینات رو با دقت انجام میدی

همین که داری تلاش میکنی تا دره ها و قله ها رو طی کنی

همین که عاشق یادگیری هستی و بهش عمل میکنی

یعنی میتونی پس دمت گرم 🙂

شارژ کیف پول

آزمون بردگی مالی

این آزمون فقط برای کاربران عضو سایت است.


تمرین شماره سه

[modalsurvey id="924478511" style="flat"]

تمرین شماره چهار

[modalsurvey id="805448158" style="flat"]

تمرین شماره پنج

[modalsurvey id="4103694271" style="flat"]

تمرین شماره شش

[modalsurvey id="3529241442" style="flat"]

تمرین شماره هفت

[modalsurvey id="3368785031" style="flat"]

question